[Tài liệu PDF] Thúc đẩy động lực của nhân viên - GoalF - Phần mềm quản trị hiệu suất liên tục
MAI XUÂN ĐẠT

THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC CỦA NHÂN VIÊN

Tài liệu hướng đẫn thúc đẩy động lực cho nhân viên của OKRs COACH Mai Xuân Đạt sẽ giúp bạn hiểu rõ về lý thuyết động lực và các cách hiệu quả để tạo động lực cho nhân viên mà không tốn kém.

Tài liệu này giúp ích gì cho bạn?

Cung cấp góc nhìn tổng quan về lý thuyết động lực

Phân tích các loại động lực: nội vi và ngoại vi

Các cách để tạo động lực cho nhân viên hiệu quả

THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC CỦA NHÂN VIÊN

Tài liệu hướng đẫn thúc đẩy động lực cho nhân viên của OKRs COACH Mai Xuân Đạt sẽ giúp bạn hiểu rõ về lý thuyết động lực và các cách hiệu quả để tạo động lực cho nhân viên mà không tốn kém.

ĐẶT LỊCH DEMO PHẦN MỀM GOALF

Tìm hiểu nhanh các tính năng cùng 

một trong các chuyên viên sản phẩm của chúng tôi

oanh.png
e162b7e69cf26bac32e3.png
e162b7e69cf26bac32e32.png
oanh.png
e162b7e69cf26bac32e3.png
e162b7e69cf26bac32e32.png

Bạn sẽ nhận được cuộc gọi từ Chuyên viên Sản phẩm trong 60′ (Trong giờ hành chính)
Vui lòng để ý cuộc gọi đến