Tính năng - GoalF - Phần mềm quản trị hiệu suất liên tục
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Thiết lập mục tiêu

Tập trung với những mục tiêu quan trọng

Check-in

Giao tiếp của nhân viên với nhân viên, nhân viên với sếp trở nên dễ dàng, vui vẻ, lạc quan

Phản hồi 360 độ

Giao tiếp của nhân viên với nhân viên, nhân viên với sếp trở nên dễ dàng, vui vẻ, lạc quan

Ghi nhận trong thời gian thực

Giao tiếp của nhân viên với nhân viên, nhân viên với sếp trở nên dễ dàng, vui vẻ, lạc quan

Tích sao đổi quà

Tạo các phần quà hấp dẫn của riêng doanh nghiệp

Thiết lập mục tiêu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Check-in

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Các cuộc check-in được hẹn lịch đúng ngày và được thông báo đến các bên liên quan để cuộc họp được thực hiện theo tiến độ đề ra. Mỗi thứ 2 đầu tuần sẽ có mail thông báo đến toàn công ty các cá nhân vi phạm (chưa check-in, check-in muộn, …) để thúc đẩy toàn bộ công ty nghiêm túc kỷ luật thực hiện theo quy trình check-in.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Phản hồi 360

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Các ghi nhận hữu ích khi gắn với hành vi cụ thể liên quan đến Mục tiêu, Giá trị văn hoá, Dự án cụ thể

Ghi nhận trong thời gian thực

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Các ghi nhận hữu ích khi gắn với hành vi cụ thể liên quan đến Mục tiêu, Giá trị văn hoá, Dự án cụ thể

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tích sao đổi quà

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Các ghi nhận hữu ích khi gắn với hành vi cụ thể liên quan đến Mục tiêu, Giá trị văn hoá, Dự án cụ thể

ĐẶT LỊCH DEMO PHẦN MỀM GOALF

Tìm hiểu nhanh các tính năng cùng 

một trong các chuyên viên sản phẩm của chúng tôi

oanh.png
e162b7e69cf26bac32e3.png
e162b7e69cf26bac32e32.png
oanh.png
e162b7e69cf26bac32e3.png
e162b7e69cf26bac32e32.png

Bạn sẽ nhận được cuộc gọi từ Chuyên viên Sản phẩm trong 60′ (Trong giờ hành chính)
Vui lòng để ý cuộc gọi đến